Regulamin

ZAREJESTRUJ SI─ś Tw├│j Koszyk: 0 ZŁ (0 szt.)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKLEP.WINNICATURNAU.PL

 

§1 Informacje ogólne

1. W┼éa┼Ťcicielem sklepu internetowego prowadzonego pod mark─ů Sklep Winnica Turnau jest Winiarnia Baniewice Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Baniewicach pod adresem: Baniewice 115, 74-110 Banie wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców prowadzonego przez S─ůd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydzia┼é Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000549353, NIP 8581853262.

 

2. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. posiada wa┼╝ne zezwolenie na sprzeda┼╝ napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo┼╝ycia poza miejscem sprzeda┼╝y zawieraj─ůcych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyj─ůtkiem piwa) nr 168 "S1" z dnia 29.04.2015 r. wydane przez Wójta Gminy Banie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa┼║dziernika 1982 o wychowaniu w trze┼║wo┼Ťci i przeciwdzia┼éaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

 

3. Dane kontaktowe sklepu internetowego:

1) www.sklep.winnicaturnau.pl,
2) tel.: 608 618 868,
3) e-mail: sklep@winnicaturnau.pl.

 

§2 Definicje

U┼╝yte w Regulaminie poj─Öcia oznaczaj─ů:

1. Klient – pe┼énoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b─Öd─ůca osob─ů prawn─ů, której przepisy szczególne przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.sklep.winnicaturnau.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost─Öpny pod adresem www.sklep.winnicaturnau.plstanowi─ůcy platform─Ö sprzeda┼╝y produktów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie stacjonarnego sklepu pod adresem: Baniewice 115, 74 – 110 Banie (dalej „Sklep stacjonarny”) prowadzonego przez Winiarni─Ö Baniewice Spó┼ék─Ö z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů, polegaj─ůc─ů na zastosowaniu ┼Ťrodków komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç do sk┼éadania oraz ewidencjonowania sk┼éadanych przez Klientów zamówie┼ä, dokonywanej równolegle do sprzeda┼╝y tradycyjnej we wskazanym wy┼╝ej Sklepie Stacjonarnym;

5. Towar – znajduj─ůce si─Ö w asortymencie Sklepu stacjonarnego produkty oferowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego,

6. Umowa sprzeda┼╝y – umowa sprzeda┼╝y w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi─Ödzy Winiarni─ů Baniewice sp. z o.o. (w┼éa┼Ťcicielem Sklepu internetowego www.sklep.winnicaturnau.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

9. Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Klienta, zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy sprzeda┼╝y, okre┼Ťlaj─ůce w szczególno┼Ťci rodzaj i ilo┼Ť─ç Towaru.

 

§3 Postanowienia ogólne i informacja prawna

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania oraz ewidencjonowania zamówie┼ä sk┼éadanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego s┼éu┼╝─ůcego prezentacji Towarów oferowanych przez Sklep stacjonarny, który w zakresie oferowania oraz sprzeda┼╝y artyku┼éów alkoholowych dzia┼éa na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Banie wskazanego w §1 ust. 2.

2. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla w szczególno┼Ťci:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dost─Öpnych w ramach asortymentu Sklepu stacjonarnego,

c) warunki i zasady sk┼éadania drog─ů elektroniczn─ů Zamówie┼ä z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowanych ze Sklepu stacjonarnego;

d) zasady zawierania Umów sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Winiarni─ů Baniewice Sp. z o.o. z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů;

4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mo┼╝liwe pod warunkiem spe┼énienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nast─Öpuj─ůcych minimalnych wymaga┼ä technicznych:

a. dowolna przegl─ůdarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

b. w┼é─ůczona w przegl─ůdarce obs┼éuga apletów Javy.

5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we w┼éasnym zakresie uzyska─ç dost─Öp do stanowiska komputerowego lub urz─ůdzenia ko┼äcowego z dost─Öpemdo Internetu.

6. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które uko┼äczy┼éy 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego, które nie uko┼äczy┼éy 18 roku ┼╝ycia.Rejestracja w Sklepie internetowym i z┼éo┼╝enie zamówienia wymaga potwierdzenia pe┼énoletno┼Ťci osoby rejestruj─ůcej si─Ö lub sk┼éadaj─ůcej zamówienie.

7. Klienci mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼éównej serwisu www.sklep.winnicaturnau.pl oraz pobra─ç go i sporz─ůdzi─ç jego wydruk.

8. W odniesieniu do wskazanych w Sklepie internetowym artyku┼éów alkoholowych zawarcie Umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuje z wykorzystaniem ┼Ťrodków komunikowania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, w posiadaj─ůcym stosowne zezwolenie Sklepie stacjonarnym, a zamówienie sk┼éadane i ewidencjonowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowane jest ze wskazanego wy┼╝ej Sklepu stacjonarnego i z wykorzystaniem wy┼é─ůcznie znajduj─ůcego si─Ö w nim asortymentu.

 

§4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpocz─Öcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dost─Öpnym pod adresem www.sklep.winnicaturnau.pl

2. Rejestracja nast─Öpuje poprzez wype┼énienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udost─Öpnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego. W celu wype┼énienia obowi─ůzku wynikaj─ůcego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trze┼║wo┼Ťci i przeciwdzia┼éaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezb─Ödnych do z┼éo┼╝enia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzeda┼╝ napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pe┼énoletno┼Ťci Klienta sklep internetowy wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocze┼Ťnie Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zastrzega sobie, i┼╝ nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za podanie fa┼észywych danych weryfikuj─ůcych wiek Klienta.


3. Warunkiem rejestracji jest wyra┼╝enie zgody na tre┼Ť─ç Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi─ůzkowe, w tym danych weryfikuj─ůcych wiek Klienta. Podanie niepe┼énych danych w formularzu rejestracyjnym uniemo┼╝liwi zarejestrowanie si─Ö na stronie sklepu internetowego i z┼éo┼╝enie zamówienia.


4. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. mo┼╝e pozbawi─ç Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak równie┼╝ mo┼╝e ograniczy─ç jego dost─Öp do cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególno┼Ťci, gdy Klient:

a. poda┼é w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawd─ů, niedok┼éadne lub nieaktualne, wprowadzaj─ůce w b┼é─ůd lub naruszaj─ůce prawa osób trzecich;

b. dopu┼Ťci┼é si─Ö za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególno┼Ťci dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c. dopu┼Ťci┼é si─Ö innych zachowa┼ä, które zostan─ů uznane przez Winiarni─Ö Baniewice sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godz─ůce w dobre imi─Ö Winiarnia Baniewice sp. z o.o..

5. Klient, który zosta┼é pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie mo┼╝e dokona─ç powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Winiarnia Baniewice sp. z o.o.

6. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikatów i danych, w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczonymi us┼éugami, Sklep internetowy podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych us┼éug, w szczególno┼Ťci ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy┼éanych w Internecie.

7. Klient zobowi─ůzany jest w szczególno┼Ťci do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania tre┼Ťci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre┼Ťci propaguj─ůcych przemoc, znies┼éawiaj─ůcych lub naruszaj─ůcych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zak┼éócaj─ůcy jego funkcjonowania, w szczególno┼Ťci poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania i urz─ůdze┼ä,

c. niepodejmowania dzia┼éa┼ä takich jak: rozsy┼éanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposóbb nieuci─ů┼╝liwy dla innych Klientów oraz dla Winiarnia Baniewice sp. z o.o.;

e. korzystania z wszelkich tre┼Ťci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w┼éasnego u┼╝ytku osobistego;

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowi─ůzuj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak┼╝e z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

§5 Procedura zawarcia Umowy sprzeda┼╝y

1. W celu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y z wykorzystaniem Sklepu internetowego nale┼╝y wej┼Ť─ç na stron─Ö internetow─ů www.sklep.winnicaturnau.pl, dokona─ç wyboru odpowiedniego produktu i jego ilo┼Ťci, podejmuj─ůc kolejne czynno┼Ťci techniczne w oparciu o wy┼Ťwietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost─Öpne na stronie. Umowa sprzeda┼╝y zostaje zawarta pomi─Ödzy Winiarni─ů Baniewice sp. z o.o. a Klientem.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie sk┼éadania Zamówienia – do momentu naci┼Ťni─Öcia przycisku „Potwierd┼║ zakup” – Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystaj─ůcego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb─Ödnych danych, wy┼Ťwietlone zostanie podsumowanie z┼éo┼╝onego Zamówienia. Podsumowanie z┼éo┼╝onego Zamówienia b─Ödzie zawiera─ç informacje dotycz─ůce:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz ┼é─ůcznej ceny zamawianych produktów lub us┼éug, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (je┼Ťli wyst─Öpuj─ů),

c. wybranej metody p┼éatno┼Ťci,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy.

5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, ┼╝e bierze na siebie odpowiedzialno┼Ť─ç za odbiór przesy┼éki przez osob─Ö pe┼énoletni─ů. Z┼éo┼╝enie Zamówienia jest równie┼╝ to┼╝same z o┼Ťwiadczeniem Klienta, i┼╝ jest osob─ů pe┼énoletni─ů oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej jego odsprzeda┼╝y, na kredyt lub pod zastaw oraz ┼╝e Klient zobowi─ůzuje si─Ö, ┼╝e odbiór Towaru nast─ůpi przez osob─Ö trze┼║w─ů.

6. W celu wys┼éania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre┼Ťci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi─ůzkowe oraz naci┼Ťni─Öcie przycisku „Potwierd┼║ zakup”.

7. Wys┼éanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z Winiarni─ů Baniewice sp. z o.o. umowy sprzeda┼╝y, zgodnie z tre┼Ťci─ů Regulaminu i z┼éo┼╝onym przez niego o┼Ťwiadczeniem, której przedmiotem jest sprzeda┼╝ i dostawa Towarów w┼éo┼╝onych do koszyka.

8. Po z┼éo┼╝eniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomo┼Ť─ç e-mail zatytu┼éowan─ů „Potwierdzenie przyj─Öcia zamówienia nr …”, zawieraj─ůce ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

9. Umow─Ö traktuje si─Ö za zawart─ů z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo┼Ťcie-mail, o której mowa w ust. 8 powy┼╝ej.

10. Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowi─ůzanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowi─ůzania Klienta wobec Winiarni Baniewice Sp. z o.o. wygasaj─ů z chwil─ů odbioru Towaru i zap┼éaty ceny przez Klienta.

 

§6 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa si─Ö pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk┼éadania Zamówienia.

2. Do warto┼Ťci zamówienia doliczane s─ů koszty przesy┼éki, które ponosi Klient i o których wysoko┼Ťci Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa si─Ö przesy┼ék─ů kuriersk─ů lub transportem spedycyjnym. O kosztach dostawy i obowi─ůzuj─ůcych promocjach oraz naliczanych rabatach Zamawiaj─ůcy jest informowany za po┼Ťrednictwem odpowiednich komunikatów wy┼Ťwietlanych czasie sk┼éadania Zamówienia, przed jego ostateczn─ů akceptacj─ů.

4. Wraz z Towarem Klientowi wysyłany jest odpowiedni dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep stacjonarny.

5. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licz─ůc od dnia z┼éo┼╝enia przez Klienta Zamówienia. O przewidywanym terminie dostawy Zamawiaj─ůcy zostanie poinformowany w mailu potwierdzaj─ůcym przyj─Öcie Zamówienia.

6. Wydanie Towaru Klientowi nast─Öpuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewo┼║nikowi, czyli firmie kurierskiej, z któr─ů Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. ma podpisan─ů umow─Ö. Jednocze┼ŤnieKlient o┼Ťwiadcza, ┼╝e upowa┼╝nia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia to┼╝samo┼Ťci i pe┼énoletno┼Ťci osoby odbieraj─ůcej Towar.

8. Osobom nietrze┼║wym i niepe┼énoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. Kurier odmówi wydania towaru równie┼╝ osobom, w stosunku do których weryfikacja ich wieku ze wzgl─Ödu na przeszkody natury faktycznej nie jest mo┼╝liwa.

9. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust.8, Winiarnia Baniewice sp. z o.o. z┼éo┼╝y w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczno┼Ťci, o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy i zwróci Klientowi wp┼éacone ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne, pomniejszoneo koszty dostawy Towaru.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost─Öpnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie┼ä Umowy sprzeda┼╝y Towarów nast─Öpuje poprzez przes┼éanie Klientowi na podany przy sk┼éadaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez do┼é─ůczenie do przesy┼éki zawieraj─ůcej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

 

§7 Ceny i metody p┼éatno┼Ťci

1. Ceny Towarów podawane s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů wszystkie sk┼éadniki, w tym podatek VAT, c┼éa oraz wszelkie inne sk┼éadniki.

2. Obowi─ůzuj─ůcym strony umowy sprzeda┼╝y cennikiem jest cennik znajduj─ůcy si─Ö na chwil─Ö sk┼éadania zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.winnicaturnau.pl

3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesy┼éki w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju przesy┼éki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty us┼éug dodatkowych wybranych przez Klienta.

4. Przed ostatecznym z┼éo┼╝eniem zamówienia, Klient musi wyrazi─ç zgod─Ö na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powy┼╝ej.

5. Rabaty i promocje nie ┼é─ůcz─ů si─Ö.

6. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego: 78 2030 0045 1110 0000 0284 4390

Realizacja zamówienia zostanie rozpocz─Öta po zaksi─Ögowaniu ca┼ékowitej kwoty wymaganej wp┼éaty za z┼éo┼╝one zamówienie na koncie Winiarnia Baniewice sp. z o.o.;

b. p┼éatno┼Ťci─ů elektroniczn─ů lub kart─ů p┼éatnicz─ů w systemie Przelewy24. Operatorem kart p┼éatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä. Realizacja zamówienia zostanie rozpocz─Öta po zaksi─Ögowaniu ca┼ékowitej kwoty wymaganej wp┼éaty za z┼éo┼╝one zamówienie na koncie Winiarnia Baniewice sp. z o.o.;

c. gotówk─ů (za pobraniem), czyli osobi┼Ťcie w przypadku dostarczenia zamówienia za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpocz─Öta po zako┼äczeniu przez Klienta procesu sk┼éadania zamówienia;

7. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udost─Öpnienia innych form p┼éatno┼Ťci dla Klientów sk┼éadaj─ůcych zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustale┼ä.

8. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wy┼é─ůczenia niektórych sposobów dostarczenia zamówie┼ä lub form dokonania zap┼éaty za zamówienie.

9. Kupuj─ůcy chc─ůcy otrzyma─ç faktur─Ö VAT, podczas zamówienia powinien wybra─ç odpowiedni─ů opcj─Ö, poda─ç dane podmiotu, na rzecz którego ma zosta─ç wystawiona faktura oraz wskaza─ç adres mailowy.

10. Kupuj─ůcy mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej b─ůd┼║ za┼╝─ůda─ç wystawienia i przes┼éania faktury w wersji papierowej.

11. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi faktur─Ö koryguj─ůc─ů.

12. Kupuj─ůcy mo┼╝e za┼╝─ůda─ç wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura mo┼╝e zosta─ç wystawiona jedynie na podstawie odes┼éanego pierwotnego dokumentu sprzeda┼╝y – paragonu oraz po podaniu danych niezb─Ödnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT mo┼╝e by─ç wystawiona najpó┼║niej w ci─ůgu 7 dni od dnia dokonania sprzeda┼╝y.

 

§8 Uprawnienie do odst─ůpienia od umowy

1. Klientowi b─Öd─ůcemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przys┼éuguje na podstawie przepisów prawa – prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyj─ůtkiem bezpo┼Ťrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez z┼éo┼╝enie stosownego o┼Ťwiadczenia na pi┼Ťmie w terminie 14 dni i wys┼éanie go na adres korespondencyjny Winiarnia Baniewice sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy si─Ö od dnia, w którym nast─ůpi┼éo dostarczenie Towaru. Aby odst─ůpi─ç od umowy nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç na pi┼Ťmie o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy na adres: Baniewice 115, 74 – 110 Banie . Wzór o┼Ťwiadczenia znajduje si─Ö TUTAJ.

3. Prawo do odst─ůpienia od umowy przez konsumenta jest wy┼é─ůczone w przypadku:

a. towarów (us┼éug) wykraczaj─ůcych poza standardow─ů ofert─Ö sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

b. ┼Ťwiadcze┼ä, które z uwagi na ich charakter nie mog─ů zosta─ç zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

c. ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy;

d. w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;

e. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

f. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

g. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

h. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;

i. w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, których cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a których dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i których warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad którymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;

4. W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç, umowa jest uwa┼╝ana za niezawart─ů. To, co strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Zwrot powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nale┼╝y zwróci─ç na poni┼╝szy adres:
Winiarnia Baniewice sp z o.o., Baniewice 115, 74-110 Banie

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zosta─ç opakowany w odpowiedni sposób, zapewniaj─ůcy brak uszkodze┼ä przesy┼éki w trakcie transportu.

6. Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrot zap┼éaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w zwi─ůzku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezw┼éocznie, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Klienta o odst─ůpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wstrzymania si─Ö ze zwrotem otrzymanych p┼éatno┼Ťci do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes┼éania.

8. Zwrot p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Klient.

9. Je┼╝eli Kupuj─ůcy wybra┼é sposób dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy, zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Kupuj─ůcemu poniesionych przez Kupuj─ůcego dodatkowych kosztów.

 

§9 Reklamacje dotycz─ůce towarów

1. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta b─Öd─ůcego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego na zasadach okre┼Ťlonych w Kodeksie cywilnym i zobowi─ůzuje si─Ö do dostarczenia Towaru pozbawionego wad.

2. Reklamacje, wynikaj─ůce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nale┼╝y kierowa─ç na adres sklep@winnicaturnau.pl. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zobowi─ůzuje si─Ö do rozpatrzenia ka┼╝dej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie by┼éo mo┼╝liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Warunkiem zg┼éoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytu┼éu r─Ökojmi) b─ůd┼║ dowodem zakupu lub kart─ů gwarancyjn─ů z piecz─ůtk─ů Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Winiarnia Baniewice sp. z o.o. Baniewice 115, 74-110 Banie.

4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia nale┼╝y do Kupuj─ůcego.

5. Reklamacje z tytu┼éu r─Ökojmi rozpatrywane s─ů w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Kupuj─ůcy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania ze wskazanym ni┼╝ej pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä:

a. Rzecznicy konsumentów – dzia┼éaj─ů w ka┼╝dym powiecie i mie┼Ťcie na prawach powiatu. Mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania bezp┼éatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotycz─ůcych ka┼╝dego rodzaju sporu ze sprzedawc─ů - bez wzgl─Ödu na miejsce siedziby przedsi─Öbiorcy;

b. Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

c. Sta┼éy polubowny s─ůd konsumencki dzia┼éaj─ůcy przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddzia┼éach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezb─Ödna jest zgoda obu stron sporu;

d. Mediacja przy WIIH – niezb─Ödna jest zgoda obu stron sporu.

 

§10 Reklamacje w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů

1. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. podejmuje dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego dzia┼éania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi─ůzuje si─Ö usun─ů─ç w rozs─ůdnym terminie wszelkie nieprawid┼éowo┼Ťci zg┼éoszone przez Klientów.

2. Klient zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie powiadomi─ç Winiarnie Baniewice. z o.o. o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzane z funkcjonowaniem Sklepu Klient mo┼╝e zg┼éasza─ç pisemnie na adres: Winiarnia Baniewice sp. z o.o. Baniewice 115, 74-110 Banie, b─ůd┼║ w drodze elektronicznej na adres sklep@winnicaturnau.pl lub przy u┼╝yciu formularza kontaktowego dost─Öpnego na w.w. stronie internetowej.

4. W reklamacji Klient powinien poda─ç imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Winnica Baniewice sp. z o.o. zobowi─ůzuje si─Ö do rozpatrzenia ka┼╝dej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zg┼éoszenia, a gdyby to nie by┼éo mo┼╝liwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

 

§11 Prawa autorskie

1. Autorskie prawa maj─ůtkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.sklep.winnicaturnau.pl, wygl─ůdu Sklepu internetowego i innych tre┼Ťci w nim umieszczonych, stanowi─ůcych utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przys┼éuguj─ů wy┼é─ůcznie Winiarnia Baniewice sp. z o.o.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowa┼ä jakichkolwiek tre┼Ťci lub elementów graficznych znajduj─ůcych si─Ö na witrynie internetowej Sklepu internetowego, a tak┼╝e jego wygl─ůdu jako ca┼éo┼Ťci, stanowi─ůcych utwórw rozumieniu ww. ustawy, bez wyra┼║nej pisemnej zgody Spó┼éki, stanowi naruszenie jej maj─ůtkowych praw autorskich.

 

§12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udost─Öpnionych przez Klienta jest Winiarnia Baniewice. z o.o.

2. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezb─Ödnym do realizacji Zamówie┼ä sk┼éadanych przez Klientów.

3. Dane osobowe Klientów mog─ů by─ç udost─Öpnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, w tym w┼éa┼Ťciwym organom wymiaru sprawiedliwo┼Ťci. Dane osobowe Klientów mog─ů by─ç tak┼╝e przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Winiarnia Baniewice sp. z o.o., w tym podmiotom wykonuj─ůcym czynno┼Ťci dotycz─ůce realizowanych us┼éug na rzecz Klientów Winiarnia Baniewice sp. z o.o. (Partnerów).

4. Dane osobowe Klientów mog─ů by─ç przetwarzane przez Winiarnia Baniewice sp. z o.o. tak┼╝e w celach marketingowych. Klient korzystaj─ůc ze strony nie b─Ödzie otrzymywa┼é informacji marketingowych i handlowych, je┼Ťli nie wyrazi na to zgody.

5. Poprzez akceptacj─Ö odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyra┼╝a zgod─Ö na:

a. przetwarzanie danych w celach zwi─ůzanych z obs┼éug─ů Klienta i ┼Ťwiadczeniem us┼éug przez Winiarnia Baniewice sp. z o.o.;

b. przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przez Winiarnia Baniewice sp. z o.o..

c. Klientowi przys┼éuguje prawo do wgl─ůdu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia ┼╝─ůdania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

§13 Postanowienia ko┼äcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta┼éych pomi─Ödzy Winiarnia Baniewice sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane s─ůdom w┼éa┼Ťciwym zgodnie z postanowieniami w┼éa┼Ťciwych przepisów Kodeksu post─Öpowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego. Pobierz regulamin w formacie PDF